Przeglądy ppoż Warszawa Magazyn do wynajęcia Luboń

W teorii można wyróżnić cztery rodzaje innowacji. Należą do nich innowacje techniczne/technologiczne, organizacyjne, produktowe i marketingowe.

Innowacje technologiczne/techniczne są obecnie uznawane za najważniejsze, ponieważ przynoszą największe zyski każdemu przedsiębiorcy, który się na nie decyduje. Są niestety również bardziej kosztowne od innych metod.

Ich skutkiem jest rozwój produktów i usług. Powstają one na podstawie przeróżnych badań naukowych i regularnej działalności badawczej.

www.autoamatorfrance.pl

Z tego rodzaju innowacji wynikają innowacje procesowe i organizacyjne. Innowacje techniczne/technologiczne to zmiany w dotychczasowych metodach wytwarzania jakiegoś produktu.

Metody innowacyjne techniczne/technologiczne mogą polegać na zmianach w urządzeniach lub w organizowaniu produkcji – można również obie te metody ze sobą połączyć. Dzięki temu można ulepszyć dotychczasowy produkt, zwiększyć efektywność produkcji lub wprowadzić całkowicie nowy produkt, który dotychczas nie występował na rynku.

Przykładem takiej innowacji może być, na przykład instalowanie nowej technologii produkcyjnej.